Swarovski Baby Rabbit Figurine

Swarovski Baby Rabbit Figurine

$79.00

IN STOCK

Swarovski Sea Lion Mother with Baby Figurine Sale!

Swarovski Sea Lion Mother with Baby Figurine

$185.00 $265

IN STOCK

Swarovski Pacifier Figurine

Swarovski Pacifier Figurine

$35.00

ON BACKORDER

Swarovski Cupcake Wagon Figurine

Swarovski Cupcake Wagon Figurine

$89.00

IN STOCK

Swarovski Rocking Horse Figurine

Swarovski Rocking Horse Figurine

$65.00

ON BACKORDER

Swarovski Flower Dreams Figurine - Sunflower

Swarovski Flower Dreams Figurine - Sunflower

$99.00

ON BACKORDER

Swarovski Unicorn Figurine

Swarovski Unicorn Figurine

$119.00

ON BACKORDER

Swarovski Dragon Figurine Sale!

Swarovski Dragon Figurine

$83.00 $119

ON BACKORDER

Swarovski Pegasus Figurine Sale!

Swarovski Pegasus Figurine

$83.00 $119

IN STOCK

Swarovski Enchanted Rose Figurine

Swarovski Enchanted Rose Figurine

$179.00

ON BACKORDER

Swarovski Star of David New! Sale!

Swarovski Star of David

$90.00 $129

ON BACKORDER

Swarovski Flower Dreams - Forget-Me-Not

Swarovski Flower Dreams - Forget-Me-Not

$99.00

ON BACKORDER

Swarovski Kitten - Millie The American Shorthair

Swarovski Kitten - Millie The American Shorthair

$79.00

ON BACKORDER

Swarovski Angel with Butterfly Figurine Sale!

Swarovski Angel with Butterfly Figurine

$265.00 $379

ON BACKORDER